We visten in twee vakken van 9 personen. 
VAK 1                    1 T/M 9 
1    Coby Dalmijer              3395 gr           1
2    Ad Segers                      565 gr
3    Bert v Gerven                710 gr
4    Ger v Bragt                    770 gr
5    Ad Aarts                            0 gr
6    Jan v Schendel             1410 gr          2
7    Theo Kwaaitaal             560 gr
8    Henk Kokke                       0 gr
9    Jan Spierings               1040 gr           3
VAK 2                   10 T/M 18
10   Ad v Nijnatten                 1435 gr         2
11   Willie Vissenberg             560 gr
12   Ben de Wijs                      705 gr
13   Bert Daatselaar                685 gr
14   Arie Roubos                      655 gr
15   Sander Splinters               990 gr
16   Ron Vermeulen               1580 gr          1
17   Martin de Wit                 1280 gr          3
18   Willem v Bruchem            575 gr

Vandaag waren 20 personen op de wedstijd afgekomen die in totaal 28 kilo en 290 gram hebben gevangen. Er werd vandaag in drie vakken gevist te weten 6 personen bij de ARK in de tussen haven. 6 personen bij Tony Diepstraten en 8 personen bij Robbie Ebers die verdeeld werden in vakjes van 3 personen. Bij het wegen bij Robbie was er een klein foutje gemaakt door de weegploeg ze hadden per ongeluk de ponden op de weegschaal ingedrukt zodat de gewichten nogal hoog uitvielen. Dit werd opgelost door de gewichten door 2,2 te delen zodat alles weer netje in grammen kwam te staan. De winnaar van vandaag was Ben de Wijs met een totaalgewicht van 3265 gram.

 

  VAK        1 t/m 3                   ARK

  1   Martin de Wit                 1270 gr

  2   Bert van Gerven               665 gr

  3   Sander Splinters               575 gr

  VAK       4 t/m 6                    ARK

   1   Bert Daatselaar               750 gr

  2   Theo Kwaaitaal                580 gr

  3   Cobie Dalmijer                 545 gr

  VAK         7 t/m 9                  Tony

  1   Jan van Schendel             1870 gr

  2   Ger van Bracht                 1420 gr

  3   Henk Hooijmaijers           1280 gr

   VAK        10 t/m 12               Tony

   1   Wim Maas                      740 gr

   2   Ron Vermeulen               690 gr

   3   Willem van Bruchem      400 gr

   VAK         13 t/m 15             Robbie

    1    Arie Roubos                  2460 gr

   2    Jan Spierings                 1650 gr

   3    Piet van Nijnatten         1535 gr

   VAK        16 t/m 20              Robbie

    1    Ben de Wijs                  3265 gr

   2    Toon van Osch              2695 gr

   3    Ad Aarts                        2090 gr

   4    Ad van Nijnatten           2055 gr

   5    Willie Vissenberg          1755 gr


Vandaag donderdag 12 december 2019 is de derde wedstrijd van de 55+ ers gevist in de haven van Drimmelen.

Het verslag is vandaag niet te lang, er werd niet veel gevangen kleine vis nog wel en op de vaste plekken werden de baarzen nog gevangen maar ook met minderen maten. Het zij zo het is niet anders. Bert van Gerven was de visser met nog wat baarzen na een tip van een visser wist Bert 2990 gram bij elkaar te vangen Gefeliciteerd. Er waren ditmaal 21 personen op af gekomen die bij elkaar 34 kilo en 510 gram wisten te vangen. De vakken lagen bij Tony Diepstraten een vak en bij Robbie Ebers twee vakken.

 

  VAK A  ROBBIE      1 T/M  6

 1   Bert van Gerven                 2990 gr
2   Jan Spierings                      2880 gr
3   Martin de Wit                      2480 gr
4   Jan van Schendel               2230 gr
5   Frans Jansen                     1760 gr
6   Huub de Groot                   1520 gr

  VAK  B   ROBBIE     7 T/M 12
1   Cobie Dalmijer                    2370 gr
2   Bert Daatselaar                  1600 gr
3   Ben de Wijs                        1540 gr
4   Toon van Osch                   1430 gr
5   Willie Vissenberg                1260 gr
6   Sander Splinters                 1220 gr

     VAK  C     TONNY       13 T/M 21
1   Ron Vermeulen                    2080 gr
2   Ad van Nijnatten                  1490 gr
3   Ad Aarts                               1360 gr
4   Ger van Bragt                      1330 gr
5   Arie Roubos                         1220 gr
6   Willem van Bruchem            1150 gr
7   Theo Kwaaitaal                     975 gr
8   Wim Maas                             825 gr
9   Henk Kokke                           800 gr

Donderdag 5 December hebben wij de 55+ ers de tweede wedstrijd gevist in de haven van Drimmelen.

Het weer was een beetje nevelig en fris maar daar stond niet veel wind dus het was aardig vissen.  In de morgen zaten er wat vrije vissers bij Robbie Ebers die mooie maatse vis in hun leefnet hadden. Dus de voor uitzichten waren positief. Heel laas hadden wij in de middag dat geluk niet er werd wel af en toe een maatse vis gevangen maar daar was het wel mee gezegd. Er werden wel enkelen snoeken aan geslagen maar ze werden niet gevangen.

Jan Spierings was de dag winnaar van vandaag met een totaal van 3565 gram.

Er waren vandaag 18 man op afgekomen die in totaal 36 kilo en 575 gram hebben gevangen.

 

VAK A lag bij TONI DIEPSTRATEN 1 T/M 9

1 Ben de Wijs                   2040 gr
2 Cobie Dalmijer               2000 gr
3 Ad van Nijnatten            1960 gr
4 Theo Kwaaitaal             1370 gr
5 Henk Kokke                  1330 gr
6 Ad Aarts                        1310 gr
7 Willem van Bruchem     1180 gr
8 Ger van Bragt               1120 gr
9 Willie Vissenberg           820 gr


VAK B lag bij ROBBIE EBERS        10 T/M 18
1 Jan Spierings                3565 gr
2 Jan van Schendel         3080 gr
3 Toon van Osch             3055 gr
4 Arie Roubos                 2915 gr
5 Martin de Wit                2740 gr
6 Ron Vermeulen            2655 gr
7 Bert van Gerven           2545 gr
8 Bert Daatselaar             1670 gr
9 Sander Splinters           1220 gr


Donderdag 28 november 2019
de eerste wedstrijd van de 55+ ers gevist in de haven van Drimmelen.

 

De weersverwachting zag er niet goed uit veel regen en wind maar na een half uur hield het op met regenen toen was het goed te doen.

Er waren 17 vissers op af gekomen iets minder dan afgelopen jaren het zal wel aan het weer gelegen hebben.

Die wel aanwezig waren hebben in totaal van 44 kilo en 65 gram gevangen.

Er werd in twee vakken gevist een vak bij Toni Diepstraten en een vak bij Robbie Ebers dat de winnaar ditmaal bij Ebers zat was op voor hand al bekend omdat in het weekend daar ook het meest werd gevangen.

Jan van Schendel was de algemenen winnaar van vandaag met een totaal van 6520 gram.

 

VAK ROBBIE EBERS                                                                     
1  Jan van Schendel              6520 gr                                            
2  Ad Aarts                             4720 gr                                            
3  Ron Vermeulen                  3480 gr                                            
4  Bert Daatselaar                  3450 gr                                            
5  Jan Spierings                     3100 gr                                           
6  Martin de Wit                      2810 gr                                            
7  Toon van Osch                   2710 gr                                            
8  Ben de Wijs                        2240 gr                                            
                                                                                                      

  VAK TONI DIEPSTRATEN
1  Arie Roubos                 2190 gr
2  Bert van Gerven          2170 gr
3  Cobie Dalmijer            1925 gr
4  Wim Maas                  1780 gr
5  Ger van Bragt             1720 gr
6  Henk Kokke                1440 gr
7  Sander Splinters         1435 gr
8  Theo Kwaaitaal           1195 gr
9  Willie Vissenberg        1180 gr