Alle winterwedstrijden zijn definitief afgelast. Omdat de coronamaatregelen zijn verlengd is de commissie tot de conclusie gekomen dat het eventueel nog opstarten van de winter wedstrijden geen zin meer heeft. Hopelijk volgend jaar beter. Wij wensen iedereen veel visplezier bij de komende zomerwedstrijden.

                                                                                Steigers haven Drimmelen


                                           


Wedstrijddatums.  "ESOX"Inschrijven voor alle wedstrijden ; van 07.30 uur tot 08.00 uur (Inschrijfgeld € 6.-)


Vrije wedstrijden (voor iedereen toegankelijk) mits vergunning Federatie.                         Waar wordt ingeschreven is ook de prijsuitreiking


                ******************************************************************************************

mmelen.


Wedstrijd-commissie.

Ben  de Wijs                            Jos van Avendonk             Henk  Kokke                   

06 - 39 38 9768                             06-42971107                076 - 5932245Reglement.

Er worden 15 wedstrijden in klassementsverband (op gewicht) gevist, hiervan tellen (indien mogelijk) de beste 13 wedstrijden.

Om voor de eindprijs in aanmerking te komen moet men minimaal aan 12 wedstrijden hebben deelgenomen.

Bij extreme weersomstandigheden zoal storm / sneeuw / ijzel dan kan de wedstrijd worden afgelast (even contacten met de wedstrijdcommissie
of even op de site kijken bij afgelastingen (www.hsvesox.nl)

De maximale hengellengte in de oude haven en de tussen-haven bedraagt 05.00 mtr , voor alle overige locaties 06.50 mtr

Begin en einde wordt middels een signaal kenbaar gemaakt, Peilen vooraf is toegestaan, vissen en voer vrij naar keuze met uitzondering
van verse-vase / gekleurde (rode) maden en aardappelen.

Het leefnet dient geschikt te zijn voor het bewaren en aanbieden van vis. Andere aanbiedingen worden niet geaccepteerd.

U vis op de aangewezen plaats en nergens anders.

Als u de visplaats verlaat (kou, plassen of Café bezoek) moeten de hengels uit het water zijn.

Voor het vangen van baarzen is het niet toegestaan te vissen met blinkers / zilverpapier / gekleurde (rode) maden / twisters of enig ander
kunstmateriaal, we gaan er van uit dat deze gewoon met maden/casters of wormen te vangen zijn.

Het is niet toegestaan hengels of enig ander materiaal op boten te leggen.

Na de wedstrijd dient de visplaats schoon te worden achtergelaten (ook de kade) wie zich hier niet aan houdt zal het vissen (in wedstrijdverband)
worden ontzegd.

De wedstrijdcommissie erkent geen enkele aansprakelijkheid voor zaken waaraan een visser zich schuldig maakt in de haven.

Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie.

Deelname uitsluitend voor leden van hengelsportvereniging ESOX die in het bezit zijn van een vergunning alsmede een vispas van ESOX

Vorig seizoen is het voorgekomen dat er vissers bij waren die wel een vergunning maar geen vispas hadden van ESOX ...dat is niet meer
toegestaan..... De vergunning van de Federatie wordt bij de vergunning van ESOX verstrekt.

De wedstrijdcommissie.

(Alle wedstrijden onder voorbehoud van de Coronamaatregelen)