Welkom op de site van HSV ESOX


Beste sportvissers,
Welkom op onze nieuwe site van hengelsportvereniging ESOX hierin kunt u alles vinden wat
met onze hengelsportvereniging te maken heeft.
Nieuw op deze site is de reclame (rechts boven) indien u daar op klikt krijgt u direct inzage in
het bedrijf cq winkel van deze adverteerder.  Om hieraan wat uitbreiding te geven verzoeken wij u
beleefd om advertenties, vragen hierover kunt u stellen aan (zie contact onder)

Veel visplezier..

Ben  (ESOX)  
    

     

Vergunning plus vispas ESOX.

                     Alleen bank/giro betaling mogelijk.

Bank; NL29 INGB 0002 2572 70  t.n.v Hengelsportvereniging ESOX

Bij bankbetaling altijd uw geboortedatum vermelden.

ESOX

Verenigingsnieuws


Beste sportvissers!

Op 12 februari 2019 is er in zaal Concordia in Hoge Zwaluwe een vergadering geweest met
de wedstrijdcommissie en een aantal wedstrijdvissers.
Deze vergadering was vooraf aangekondigd op de website, helaas waren er slechts 7
wedstrijdvissers aanwezig.

Het afgelopen seizoen zijn er wat klachten binnengekomen bij de wedstrijdcommissie over het
meten van de vis, over het feit dat bepaalde mensen telkens een slecht plek loten en over de
soms lange wachttijden voordat men de vis komt meten. Wij, als wedstrijdcommissie, willen
daarom wat dingen aanpassen en met de aanwezige vissers is daar uitvoerig over gesproken
en uiteraard ook gestemd!

Uiteindelijk zijn er veranderingen afgesproken die dit seizoen ingevoerd gaan worden.
Wij denken dat we de meeste vissers hiermee tegemoet komen en belangrijkst is voor ons dat
het welzijn van de gevangen vis hiermee verbeterd.

Wat deze afspraken precies inhouden is te vinden op de website! bij de desbetreffende wedstrijden.

We hopen jullie dit seizoen in grote getale aan de waterkant te zien!

Dico v Groesen.


VISpas: algemene voorwaarden aangepast

Respectvol en verantwoord gedrag begint natuurlijk altijd met gezond verstand.
Om een goede sfeer op en aan het water extra te stimuleren, zijn de algemene
voorwaarden voor de VISpas voor 2019 op meerdere punten aangepast en uitgebreid.

Hieronder lichten we de belangrijkste uit.

Het is voortaan verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten.
Afval dient voortaan te allen tijden, dus ook tijdens het vissen, in een zak of emmer te
worden bewaard.
Omdat het gros van de verkochte tenten (bivy's) voor sportvissers steeds groter is/worden,
zijn ook de maximaal toegestane afmetingen hiervoor uitgebreid. De maximale afmetingen
van schuilmiddelen voor sportvissers zijn nu 3.20 mtr. x 3.10 mtr. x 1.8 mtr.
Deze afmetingen zijn hiermee ruimer geworden. Bij het vissen met twee of meer hengels
dient de afstand ertussen niet meer dan 10 meter te bedragen. Voorheen was dat 5 meter.

Gesloten tijden.

Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het verboden om in Nederlands binnenwater te
vissen met vrijwel alle soorten kunstaas. Ook voor een aantal vissoorten geldt deze periode
in Nederland als gesloten tijd. Vang je zo’n vissoort in die periode, dan moet je die met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en direct in hetzelfde water terugzetten.
De gesloten tijd geldt onder meer voor snoek (van 1 maart tot de laatste zaterdag van mei) en
voor snoekbaars en baars (beide van 1 april tot de laatste zaterdag van mei).
Over de gesloten tijd voor snoek in maart bestaat nog wel eens onduidelijkheid.
Verwarrend is dat je in deze maand volgens de wet nog wél gewoon mag vissen met kunstaas of
een dood visje. Wat de wet daarmee in feite bedoelt, is dat je in maart in Nederland gewoon op
roofvis mag vissen, ook op snoek. Maar áls je in maart een snoek vangt, dan dien je die direct
terug te zetten in hetzelfde water.

Op grond van de algemene voorwaarden die bij de VISpas horen, moet snoek in Nederland sowieso
vrijwel overal het hele jaar door direct worden teruggezet.
Juist dankzij die regel zwemmen in Nederland zoveel prachtige, grote snoeken rond.
 

        COLUMN

Urker beroepsvisser opgepakt voor visstroperij

In de haven van Urk is een illegale IJsselmeervisser opgepakt door de waterpolitie en de NVWA. Toen hij werd aangehouden, had
hij vis bij zich die waarschijnlijk afkomstig was uit illegaal geplaatste netten, zonder merktekens.

De opsporingsambtenaren hebben de visser opgewacht in de haven van Urk.

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de visser ingesteld.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrapten dinsdag de visser samen met de waterpolitie Lelystad.
De Urker wordt ervan verdacht de eigenaar te zijn van illegale netten die regelmatig werden uitgezet in het IJsselmeer.

De opsporingsambtenaren hebben de visser opgewacht in de haven van Urk. Daar bleek dat hij vis bij zich had die vermoedelijk
afkomstig is uit netten die zonder de verplichte merken en jonen waren uitgezet in het IJsselmeer. De visser wordt er van verdacht
dat hij de netten regelmatig meerdere dagen in het water heeft laten staan.

,,De vis in de netten is beslag genomen en vernietigd,’’ aldus NVWA-persvoorlichter Tjitte Mastenbroek.

Daags na de arrestatie haalde de politie ook nog eens 600 meter aan illegale visnetten uit het IJsselmeer.

Wat is visstroperij?

Het vissen met staande netten of fuiken zonder de verplichte vismerken of jonen wordt gezien als illegale visserij omdat niet
te controleren is of degene die de netten heeft uitgezet daar de benodigde toestemming voor heeft. Visstroperij is schadelijk
voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het
aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij.

Het vissen zonder vergunning of het niet voldoen aan de voorwaarden hiervan wordt gezien als een economisch misdrijf, met
een maximale straf van 6 jaar gevangenis.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrapten dinsdag de visser samen met de waterpolitie Lelystad.
De Urker wordt ervan verdacht de eigenaar te zijn van illegale netten die regelmatig werden uitgezet in het IJsselmeer.


                                                               *******************************************

Tweede Kamer wil visserijmaatregelen rond Haringvlietsluizen

De Tweede Kamer heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om tot
concrete maatregelen te komen om ongestoorde vismigratie van en naar het Haringvliet mogelijk te maken.
Een Kamermeerderheid stemde op 29 januari 2019 voor een door D66 ingebrachte motie over
visserijmaatregelen rond de Haringvlietsluizen.

Onlangs zijn de sluizen van de Haringvlietdam op een kier gezet. Bedreigde trekvissoorten zoals
de zalm en steur kunnen door de verbinding met zee hun paaigebieden in rivieren in Duitsland en Zwitserland
weer bereiken. Al jarenlang is er door onze buurlanden fors geïnvesteerd in het verbeteren van de leefomgeving
van zeldzaam geworden trekvissen.

Aan beide zijden van het Haringvliet wordt echter nog met sleepnetten op garnaal en wolhandkrab
gevist en met staand want op plat- en rondvis. De migrerende vissen hebben grote kans om als bijvangst
uit het water te worden gevist.

Belangrijke stap

De Tweede Kamer roept Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) daarom op
om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat trekvissen ongehinderd via het Haringvliet
naar zee kunnen zwemmen en omgekeerd. “Wij zijn blij met de steun van de Tweede Kamer,”
zegt Bas Roels, zoetwaterspecialist van het Wereld Natuur Fonds. “Het is een belangrijke stap
in betere bescherming van trekvissen. We verwachten dat de Minister nu snel met maatregelen komt
zodat trekvissen optimaal kunnen profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.”

Gezonde visstand

Het Wereld Natuur Fonds werkt samen met ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland aan een ambitieus
natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Een belangrijke pijler hierbij is
het in balans brengen van de visserij (economie) met de draagkracht van het systeem (ecologie), zodat
er een gezonde (trek-)visstand kan ontstaan in de monding van de Rijn en de Maas. Eerder stuurden de
directeuren van de bovengenoemde organisaties hierover een brief naar de minister. De kamer meerderheid
voor de door D66 ingebrachte motie is een belangrijke stap in de goede richting.

Tweede Kamer eist verbod op visserij achter Haringvlietsluizen

Het kabinet moet een visserijvrije zone instellen achter de Haringvlietsluizen. Dat wil een
meerderheid van de Tweede Kamer. Na drie decennia steggelen staan die sluizen sinds 16 janurai
eindelijk op een kier. Maar vissen die erdoorheen glippen, zwemmen nu rechtstreeks in
de netten van vissers.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) moet maatregelen nemen
die ervoor zorgen dat trekvissen ongehinderd via het Haringvliet naar zee kunnen zwemmen en
omgekeerd, staat in een motie waar een meerderheid van het parlement zich vandaag achter
heeft geschaard.

De opening van de Haringvlietsluizen is het sluitstuk van een honderden miljoenen euro’s
kostend masterplan om trekvissen als de zalm, zeeforel en paling weer terug te krijgen
in het Europese rivieren. Over de opening is lang getwist, omdat tegenstanders het niet
zien zitten dat het Haringvliet zout wordt. Nu de sluizen eindelijk op een kier staan, mogen
vissers er echter nog altijd ongehinderd hun fuiken en netten blijven uitgooien. Onderhandelingen
om tot een vangstverbod te komen, zijn gestrand.

‘Van de gekke’

 ,Het is van de gekke dat meer dan 700 miljoen euro is uitgegeven om vismigratie te stimuleren,
terwijl die vissen in Nederland gewoon in de netten van vissers zwemmen’’, zegt Tweede Kamerlid
Tjeerd de Groot van D66, die de motie indiende. ,,Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om in te
zien dat een visserijvrije zone noodzakelijk is. Alle deskundigen en natuurorganisaties zijn het
daarover eens.’’

Naast D66 roepen ook de PvdA, SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren de minister op
tot actie. Eerder stuurden vijf natuurorganisaties samen al een brandbrief waarin ze ministers
Schouten (Natuur en Visserij) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) smeken om
snel met een oplossing te komen.


Duitsland, Zwitserland en Frankrijk hebben sinds eind jaren `80 talloze vis-passages aangelegd
langs dammen en waterkrachtcentrales. In de Rijn zijn meer dan 10 miljoen zalmen uitgezet.

De resultaten van alle maatregelen die de Rijn en zijn zijrivieren weer aantrekkelijk
moeten maken voor vissen, vallen tot nu toe echter tegen. Belangrijke oorzaak is volgens
de Rijncommissie dat vissen die migreren tussen de zee en hun paaigronden in de rivier, in
Nederland hun neus stoten tegen de Deltawerken. Die vormen voor vissen een haast
ondoordringbare barrière.

,,Wij zijn daarom heel erg blij dat de Haringvlietsluizen op een kier gaan’’, zei een
woordvoerster van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn eerder in deze krant.
,,Dat zal een grote impuls geven aan de populaties trekvissen. Nederland heeft echter ook de
erantwoordelijk om te zorgen dat die niet als bijvangst in de netten van vissers belanden.’


1 maart ben 2019

            
                                              

.