Gesloten tijden


In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een gesloten tijd voor vissoorten

(=directe terugzetplicht) en een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten. 

Met name voor de snoek , snoekbaars en baars geeft dit altijd veel vragen omdat de gesloten tijden niet gelijk lopen.

 Hieronder leest u hoe het zit.

 Voorbeelden:

In de maand maart mag je volgens de wet vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje.
Vang je hiermee een snoek dan moet u deze direct terugzetten (gesloten tijd voor de snoek).
Vang je een snoekbaars of baars die voldoet aan de minimummaat dan mag je deze snoekbaars

of baars houden.

http://www.sportvisserijnederland.nl/img/snoek-maarsseveen-wier_69406.jpg

Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis of met een

dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel vangt, direct terugzetten

(zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/img/snoekbaars-release_75443.jpg http://www.sportvisserijnederland.nl/img/baars-robertweijman_71959.jpg

Vanaf de laatste zaterdag van mei (Nationale Hengeldag: einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten

tijd voor snoekbaars, baars en snoek) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag je

bovenmaatse snoekbaarzen, baarzen en snoeken behouden.Vergunningsvoorwaarden

Op grond van de vergunningsvoorwaarden moet snoek bijna overal direct worden teruggezet.

Voor snoekbaars en baars zijn vaak maximum aantallen vastgesteld in de vergunningsvoorwaarden.

Let op de voorwaarden: een visrechthebbende kan als voorwaarde in de schriftelijke toestemming

een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde vissoorten. Deze lees je bijvoorbeeld in de

verenigingslijst van viswateren.
 

Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis of
met een dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je
eventueel vangt, direct
terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten
snoek, snoekbaars en baars).