Dagvergunning.

De vereniging verkoopt vergunningen waarmee men één dag in de wateren van onze vereniging mag vissen. Deze vergunning
dient voorzien te zijn van de juiste persoonsgegevens alsmede de datum waarop men gaat vissen. Deze vergunning is uitsluitend
geldig op de vermelde visdatum.

Met een dagvergunning is het niet toegestaan om vis mee naar huis te nemen.  Kosten € 5.-


Weekvergunning.

De vereniging verkoopt vergunningen waarmee men één week in de wateren van onze vereniging mag vissen. 
Deze dient voorzien te zijn van de juiste persoonsgegevens alsmede de datum waarop men
gaat vissen. 
Deze vergunning is uitsluitend geldig op de vermelde visdatums.

Met een weekvergunning is het niet toegestaan om vis mee naar huis te nemen.  Kosten € 9.50

JeugdVispas.

De Jeugd-Vispas is bedoeld voor jeugd tot en met 13 jaar. Met deze Vispas mag met maximaal twee hengels worden gevist.
Met de JeugdVispas mag gevist worden in alle wateren die door onze vereniging worden gepacht. De JeugdVispas is een pasje
ter grote van een betaalpasje met daarop de gegevens van het betreffende jeugdlid en de gegevens van de hengelsportvereniging.
Bij de JeugdVispas ontvangt het jeugdlid tevens de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de Verenigingslijst van Viswateren.
In deze lijsten van viswateren staan de wateren vermeld waar gevist mag worden, alsmede het reglement dat men in acht moet nemen.
Iedere houder van de JeugdVispas dient op de hoogte te zijn van deze regels en men kan hierop dus worden aangesproken.
Kosten € 18.50


Jeugdvergunning.

Een jeugdvergunning is bedoeld voor jeugd t/m 13 jaar

Ben je niet ouder dan 13 jaar (peildatum 1 januari) en vis je nooit met meer dan één hengel? Dan kun je een jeugdvergunning van
onze vereniging aanvragen, Deze jeugdvergunning is geldig voor alle wateren waarvan het visrecht ligt bij de
hengelsportvereniging  ,,ESOX,,    Kosten € 8.-

  • Je mag vissen met 1 hengel

  • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs.

  • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet

  • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten

Als je echter onder begeleiding van een volwassene met één hengel gaat vissen heb je helemaal geen vergunning nodig.
Voorwaarde is dan wel dat deze volwassene een kleine of normale vispas heeft. Er mogen op deze manier een onbeperkt
aantal kinderen mee.


Vergunning Volwassene.

Een volwassenen-vergunning is bedoeld vanaf 14 jaar.  Dus ben je 14 jaar dan kun je een volwassenen
vergunning van onze vereniging aanvragen, deze vergunning is geldig voor alle wateren waarvan het visrecht ligt bij de
hengelsportvereniging  ,,ESOX.,  
Kosten € 45.00


Speciale vergunning vissen met 3 hengels.

Door onze vereniging wordt een vergunning afgegeven voor het vissen met 3 hengels.
Kosten  € 9.50  (let wel dat deze 3e hengel vergunning alleen geldig is in de wateren van ESOX.)


Havenvergunning Federatie Drimmelen.

Om te mogen vissen in de jachthavens van Lage Zwaluwe en Drimmelen, kijk op de website van federatie Drimmelen om precies te zien waar je mag vissen. 

Kosten: 1 euro.


Aanvullende vergunning Federatie Drimmelen.

Met deze vergunning mag u als Esox-lid, (enkel als u inwoner bent van de gemeente Drimmelen), vissen in alle wateren die in eigendom zijn van de gemeente Drimmelen. Voor Esox leden betekend dit dat u dan ook mag vissen in alle wateren in Terheyden en in de grote Zandwinput van Wagenberg.

Kosten: 1 Euro, deze vergunningen zijn enkel te koop bij onze bestuursleden. In Made bij Dico (0622553164), In Hooge Zwaluwe bij Joke (06-22118664) of Bas (06-53431526), 


Vispas.

De Vispas is bedoeld voor iedereen van 14 jaar en ouder. Met deze vergunning mogen zij met maximaal twee hengels vissen.
Met de Vispas mag gevist worden in alle wateren die door onze vereniging worden gepacht. De Vispas is een pasje ter grote van
een betaalpasje met daarop de gegevens van het betreffende lid en de gegevens van de hengelsportvereniging. Bij de Vispas ontvangt
het lid tevens de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de Verenigingslijst van Viswateren. In deze lijsten van viswateren
staan de wateren vermeld waar gevist mag worden, alsmede het reglement dat men in acht moet nemen.
Iedere houder van de Vispas dient op de hoogte te zijn van deze regels en men kan hierop dus worden aangesproken.

Gezamelijke lijst

Bij de JeugdVispas of Vispas ontvangen alle sportvissers een Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.
In deze lijst staan vele wateren in Nederland vermeldt waarin u ook met de JeugdVispas of Vispas  mag vissen.
Tevens staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de Algemene voorwaarden vermeld waaraan men zich moet
houden indien men gaat vissen. Veel bijzondere voorwaarden zijn landelijk afgestemd en gelden daarom landelijk.

Om die reden zijn ze nu voortaan in het boekje opgenomen.

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is voor drie jaar geldig. Maar natuurlijk verandert er in de loop van deze drie jaar
het één en het ander. Daarom ontvangt iedereen die
in het bezit is van een JeugdVispas of Vispas elk jaar een Aanvullingslijst op de
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

 

Als u gaat vissen dient u de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste aanvullingslijst bij u zich te hebben.
Indien u over een smartphone beschikt is het vanaf 1 januari 2015 ook toegestaan om daarop de Visplanner app te installeren.
U hoeft in dat geval dan niet de papieren lijsten bij u zich te hebben als u gaat vissen.

 

Als u hier klikt dan wordt u door verwezen naar de website van Sportvisserij Nederland waar u de laatste informatie over de
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en het gebruik van de Visplanner kunt lezen. Ook kunt u deze lijst daar downloaden.

 

Als u hier klikt wordt u ook door verwezen naar de website van Sportvisserij Nederland en kunt u de meest recente versie van
de Aanvullingslijst downloaden.

 

Indien u gebruik gaat maken van de Visplanner app op uw smartphone kunt u hier aangeven dat u de papieren lijsten niet meer
hoeft te ontvangen. Ook hiervoor wordt u doorverwezen naar de website van Sportvisserij Nederland.