"Brasems uitgezet tegen waterplantenoverlast"

Kunnen jullie je het nog herinneren dat zo,n 10 jaar geleden Rijkswaterstaat de beroepsvissers stimuleerden om zoveel mogelijk Brasem
weg te vangen !!!  Nog geen 10 jaar geleden was het water namelijk troebel door overmatige algengroei, de Brasem werd als mede-
veroorzaker aangewezen en is daarop massaal weggevangen.

Verkeerd waterbeheer.

De groei van waterplanten is in veel wateren namelijk versneld en versterkt door visserij op Brasem.  Brasems zijn vissen die bij het zoeken naar
voedsel (muggenlarven ed) namelijk in de bodem woelen en daarbij jonge waterplanten ontwortelen.

Doordat de Brasem sterk is gedecimeerd, kregen waterplanten weer de kans om ongehinderd wortel te schieten. Door de voedselrijke waterboden
dreigt deze groei nu onbeheersbaar te worden met als gevolg dat wateren wel 5 of 6 keer per jaar moeten worden gemaaid. 

Visstand herstellen.

Willen we de recreatieve functie van onze viswateren behouden, dan zal er veel en vaak moeten worden gemaaid.
Tegelijkertijd dient de visstand zodanig de kans te krijgen zich te herstellen dat deze weer van invloed wordt op de waterplanten.

Het maaien en tegelijkertijd wegvangen van Brasem is dweilen met de kraan open.

Sportvisserij-Nederland vraagt dan ook aandacht voor deze waterplantenproblematiek en heeft op diverse plaatsen in Nederland
ter symbolisch gebaar Brasem uitgezet met als doel oproep om de beroepsmatige brasemvisserij per direct stil te leggen.

Viswateren ESOX.

Ook in de viswater van ESOX komt veel plantengroei voor, denk bv maar een aan de Brede Vaart en Zwaluwse Haven.
Mogelijk kan onze hengelsportvereniging door middel van uitzetten brasem in bv de Brede Vaart een stap in de goede richting zetten.

Wordt vervolgd.