Indien u lid bent bij meerdere hengelsportverenigingen dan kan het volgende stukje van belang zijn voor u. Het kan namelijk zo zijn dat u teveel heeft betaald. Sinds de introductie van de VISpas in 2007 hoeft u voortaan nog maar eenmaal de landelijke afdracht te betalen ook al bent u lid van meerdere hengelsportverenigingen.

Via één vereniging betaald u dan de landelijke afdracht en via de andere verengingen betaald u slechts een klein bedrag aan administratiekosten. Aan het einde van elk jaar ontvangen de hengelsportverenigingen van Sportvisserij Nederland een overzicht van de leden bij wie de vereniging de landelijke afdracht of administratiekosten in rekening moeten brengen.

Bent u lid van meerdere hengelsportverenigingen en zijn uw gegevens in de ledenadministraties van deze verschillende verenigingen niet helemaal aan elkaar gelijk dan heeft de computer van Sportvisserij Nederland niet kunnen bepalen dat het om één en dezelfde persoon gaat. De betreffende hengelsportverenigingen hebben dan allemaal de landelijke afdracht bij u in rekening gebracht en u heeft dan teveel betaald. Het teveel betaalde geld kunt u dan van Sportvisserij Nederland terug krijgen. Alleen moet u dat zelf aangeven, want de computer kan dit niet.

Hoe kunt u controleren of u teveel betaald heeft of niet?

  • Hiervoor moet u al uw VISpassen naast elkaar leggen.
  • Rechtsonder aan de voorkant van elke VISpas staat uw lidnummer bij de betreffende vereniging (13-cijfers). Als achter dat nummer een kruisje(X) staat betekent dat u voor die VISpas de administratiekosten heeft betaald. Staat er geen kruisje achter dan betekent dat u voor die VISpas de landelijke afdracht heeft betaald. Ook moeten de laatste 8 cijfers van uw lidnummer op alle VISpassen aan elkaar gelijk zijn, want dat is uw persoonlijk nummer.
  • Als alles goed is heeft u één VISpas waar geen kruisje(X) achter het nummer staat en bij de overige VISpassen staat dan wel een kruisje(X). Heeft u meerdere VISpassen waar geen kruisje(X) achter het lidnummer staat dan heeft u te veel betaald en kunt u het teveel betaalde terug krijgen. Hoogstwaarschijnlijk komen uw gegevens op de verschillende VISpassen dan niet met elkaar overeen.

Hoe kunt u het teveel betaalde terugkrijgen?

Helaas kan onze vereniging dit niet voor u regelen, omdat dit door Sportvisserij Nederland geregeld wordt. U moet dus zelf contact opnemen met Sportvisserij Nederland om aan te geven dat u teveel heeft betaald en om uw gegevens te laten wijzigen.

Klik op deze link om de teruggave van uw dubbele afdracht te regelen.

Zodra Sportvisserij Nederland uw bericht heeft ontvangen voeren zij een controle uit of u inderdaad te veel heeft betaald en worden uw gegevens in de centrale ledenadministratie aangepast, zodat deze op de VISpas van volgend jaar juist staan vermeld. In alle bovenstaande gevallen ontvangt u binnen enkele weken het teveel betaalde geld terug.